सभासदत्व

मित्र मंडळींनो,
  •  युरोपात अगदी परक्या भाषिकांच्या देशात येवून मातृभाषेची नाळ जपायची आहे का ?
  •  कांदा पोहे, झणझणीत बटाटेवडे आणि गरमागरम चहाचे घोट घेत तुमच्यासारख्याच दिलखुलास सोबत्यांबरोबर गप्पांचा फड रंगवायचा आहे का?
  •  स्वतःच्या किंवा आपल्याला आवडणाऱ्या लेख, कविता इतरांना आवर्जून ऐकवायच्या आहेत का? नाटकात, गाण्याच्या मैफिलीत, वक्तृत्वात भाग घ्यायचा आहे का?
  •  स्थानिक मराठी कलाकारांनी सादर केलेल्या मनस्वी कलाकृतींना मनसोक्त दाद दयायची आहे का ? मंडळाचे बरेचसे कार्यक्रम सवलतीच्या दरात पाहायचे आहेत का?
  •  तुमच्यापाशी असलेल्या ज्ञानाचा  इतरांना फायदा करून दयायचा आहे का?  तुमच्या घरगुती उद्योगांना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत हवी आहे का ?
अहो, हे सगळे नेदरलँड्समध्ये अगदी सहज शक्य आहे! महाराष्ट्र मंडळ नेदरलँड्सचे एकदा का सभासदत्व घेतले की वरील सर्व गोष्टींचा तुम्हाला लाभ घेता येईल. मग ठरले तर, सभासदत्वाचा अर्ज आजच भरून टाका. ऑन-लाईनसभासदत्वाची खाली दिलेली लिंक क्लिक करा की सर्व कामें बसल्याजागी करता येतील ती सुद्धा अगदी सरळ सोप्या पद्धतीने. **  This page will have some issues on Internet Explorer . Please use modern browsers like Google chrome or Firefox.